Общи условия

Последно Актуализирани на 03.02 2020 г.

1. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА

Благодарим Ви, че използвате ELI.BG. Тези Общи Условия (“Условията”) целят да Ви запознаят със законните Ви права и отговорности по отношение на достъпа и използването на уебсайта ELI.BG – www.eli.bg (“Уебсайтът”), включително, но не само за доставка на информация или закупуване на стоки чрез Уебсайта.

Моля прочетете внимателно тези Условия.

Чрез достъпа до или използването на Уебсайта, Вие се съгласявате с тези Условия и сключвате договор, който Ви обвързва с “БиоФам” ЕООД, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България (“ELI.BG”). Не използвайте Уебсайта и/или Мобилното Приложение, ако не желаете или не можете да бъдете обвързани от тези Условия.

Можете да се съгласите с Условията, като:

• Направите клик, с който да приемете или да се съгласите с Условията, когато това бъде възможно, чрез потребителския интерфейс на Уебсайта или Мобилното Приложение; или

• Използвате Услугите. В този случай, Вие разбирате и се съгласявате, че ELI.BG ще третира използването на Услугите, като приемане на Условията.

2. ДЕФИНИЦИИ

“БиоФам” ЕООД е търговското дружество, предоставящо Услугите посредством администрираните Уебсайт и Мобилното Приложение.

Ние

“Ние”, “нас” или ” ELI.BG ” реферира към “БиоФам” ЕООД.

ELI.BG (http://www.eli.bg) е уеб- и мобилно базирана платформа в Интернет, собственост на “БиоФам” ЕООД, дружество, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, с ЕИК 203641497, със седалище и адрес на управление: гр. София;ул. Юнак №11-13, ет.2, счетоводна къща Сисезар, която дава възможност на потребителите да използват Услугите, предмет на настоящите Общи Условия.

Потребител

“Потребител” или “Вие” или “Вас” се отнася до Вас, като потребител на Услугите. Потребител е някой, който има достъп или използва Услугите с цел споделяне, разглеждане, хостване, публикуване, сключване на сделки, качване на информация или гледане на изображения и включва други лица, които съвместно участват в използването на Услугите.

Услуги

“Услуги” са всякакви и всички услуги, които "БиоФам" ЕООД посредством Уебсайта или Мобилното Приложение може да предложи на Потребителя.

Потребителски Профил

“Потребителски Профил” е обособена част от Уебсайта и Мобилното Приложение, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от ELI.BG при регистрацията. Достъпът до Потребителския Профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на имейл или телефонен номер и парола.

Съдържание

“Съдържание” следва да включва (но не се ограничава до) изображения, снимки, аудио, видео, данни за местоположението, ‘места в района’, както и всички други форми на информация или данни.

Вашето Съдържание

“Вашето Съдържание” или “Потребителско съдържание” е съдържанието, публикувано от Вас, като Потребител на Уебсайта и Мобилното Приложение. То включва, но не е ограничено до това, което качвате, споделяте или предавате чрез или във връзка с Услугите, като например: харесвания, оценки, рецензии, картинки, снимки, съобщения, информация за Потребителския Ви Профил, както и всякакви други материали, които показвате публично или се показват в Потребителския Ви Профил.

Съдържанието на ELI.BG

“Съдържанието на ELI.BG” е съдържанието, което ELI.BG създава и предоставя във връзка с Услугите, включително, но не само: визуални интерфейси, интерактивни функции, графики, дизайн, компютърен код, продукти, софтуер, обобщени оценки, доклади и други данни за активността на и действията във Потребителския Ви Профил и всички други елементи и компоненти на Услугите, с изключение на Вашето Съдържание и съдържанието на трети страни. “Съдържание на Трети Страни” означава съдържание, което идва от страни, различни от ELI.BG или неговите Потребители и е достъпно в или чрез Услугите.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Допустимост

С настоящото заявявате и декларирате, че сте на възраст от най-малко осемнадесет (18) години и, че сте напълно способни и компетентни да разберете и да се съгласите с условията, задълженията, твърденията, декларациите и гаранциите, изложени в настоящите Условия.

Спазване на законите

Вие носите отговорност за спазването на всички закони и правни регулации в страната, в която живеете, когато използвате Услугите. Съгласявате се да използвате Услугите само в съответствие с настоящите Условия и приложимото право и по начин, който не нарушава нашите законни права или такива на трети страни.

Достъпност на Уебсайта и Мобилното Приложение

Уебсайтът и Мобилното Приложение могат да бъдат променяни, актуализирани, прекъсвани, спирани или прекратявани без предупреждение или отговорност.

Потребителски Профили

Трябва да създадете Потребителски Профил и да предоставите определена информация за Вас, за да може да използвате услугите, които се предлагат чрез Уебсайта и Мобилното Приложение. Вие носите отговорност за поддържане поверителността на паролата за Потребителския си Профил. Вие, също така, сте отговорни и за всички действия, които се извършват във връзка с Вашия Потребителски Профил. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно за всяко непозволено използване на Вашия Потребителски Профил. Запазваме правото си да закрием Вашия Потребителски Профил по всяко време, с или без причина.

Вашият Потребителски Профил е само за Ваша лична, не-търговска употреба. Когато го създавате, Ви молим да предоставите пълна и точна информация за Вас, с цел да засили автентичността Ви, като допринасящи към Уебсайта и Мобилното Приложение. Не може да се представяте за друг човек (напр. да се представяте за знаменитост или Вашият съсед), да използвате Потребителския Профил на някой друг или да създавате Потребителски профил за някой друг, освен за самите Вас, или да създавате множество профили. Ако използвате прякор, имайте предвид, че някои хора биха могли да ви идентифицират, ако например, включвате идентифицираща информация във Вашите рецензии, използвате същия профил в други уебсайтове или ако позволявате на други сайтове да споделят информацията Ви с ELI.BG. За повече информация, моля прочетете нашата Декларация за Поверителност.

Съобщения от ELI.BG и други Потребители

Създавайки Потребителски Профил, Вие се съгласявате да получавате съобщения във връзка с Уебсайта и Мобилното Приложение. Например, може да получите промоционални оферти. Също така, може да получавате нашия седмичен имейл бюлетин, от който имате правото да се откажете.

4. ПАЗАРУВАНЕ

ELI.BG предоставя на посетителите си да пазаруват дистанционно. Пазаруването на стоки чрез Уебсайта или Мобилното Приложение става по следните начини:

i. Чрез регистрация на потребителски профил. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. С регистрацията клиентът активно избира да приеме настоящите Общи Условия.

ii. Без регистрация на потребителски профил. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. При покупка без регистрация се изисква приемане на настоящите Общи Условия при всяка поръчка.

iii.  Поръчка, направена по телефона. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка.

Анулиране на Поръчка

Купувачът има право да анулира поръчката си по всяко време, преди поръчката да бъде изпратена за доставка. В този случай договорът за покупко продажба се смята за прекратен.

5. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОКУПКА

Потребителят има право да върне закупена стока на сайта в 14 дневен срок, съгласно българското законодателство, в частност Закон за Защита на Потребителите, член 50. При отказ от покупка, паричната стойност, заплатена от купувача, ще бъде върната в пълен размер в срок от 7 работни дни.

При отказ от покупка, купувачът е длъжен да поеме разхода за обратна доставка.

Формуляр за отказ от покупка може да бъде свален от тук.

6. ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

ELI.BG може да променя, изменя или актуализира настоящите Общи Условия, от време на време, изцяло по своя преценка. Ваша отговорност е да проверявате тези Общи условия, от време на време, и да се уверявате, че сте в непрекъснато съответствие с настоящите Условия. Използването на Услугите след такива промени или изменения в Условията следва да бъде счетено за изрично приемане на променените/изменените Условия и съгласие да бъдете обвързани с тези променени/изменени Условия.

7. ПРЕВОД НА УСЛОВИЯТА

ELI.BG може да предостави превод на Българската версия на Условията на други езици. Вие разбирате и се съгласявате, че преводът на Условията на други езици би бил единствено за Ваше удобство и, че Българската версия следва да урежда отношенията Ви с ELI.BG. В случай на несъответствия между Българската версия на Условията и някой от преводите, то Българската версия следва да има приоритет.

8. СЪДЪРЖАНИЕ

Отговорност за Вашето Съдържание

Вие сте отговорни за съдържанието, което публикувате. Вие носите отговорност за всички рискове, свързани със съдържанието, което публикувате, включително възможността други Потребители да разчитат на неговото качество, точност, надеждност или вярност на информацията. Вие заявявате, че имате необходимата компетентност за публикуване на съдържанието. Не можете да твърдите, че сте публикували съдържание, което е по някакъв начин мотивирано, спонсорирано или одобрено от ELI.BG.

Може да бъдете подведени под отговорност, ако, например, съдържанието, което публикувате съдържа материал, който е неверен, умишлено подвеждащ, или клеветнически; нарушава правата на трети страни, включително авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна, морално право, поверителност, право на публичност, или всяка друга интелектуална собственост или право на собственост; съдържа материали, които са незаконни, включително реч на омразата или порнография; вреди на малолетни и непълнолетни; или нарушава или се застъпва за нарушение на закон или друга правна регулация.

Ако Вашето съдържание е рецензия, Вие декларирате и гарантирате, че сте единственият автор на тази рецензия; рецензията отразява действителното преживяване, което сте имали при ползване на Сайта; не Ви е платено или не сте получили друго възнаграждение във връзка с публикуването на Вашата рецензия; и не сте имали финансов, конкурентен, или други личен стимул да напишете рецензия, която не е била справедлив израз на вашето честно мнение.

ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ РЕЦЕНЗИИ НЕ ОТРАЗЯВАТ МНЕНИЕТО НА ELI.BG

Използване на Вашето Съдържание

С публикуване на Вашето Съдържание, Вие безвъзвратно ни предоставяте постоянно, неотменимо, неизключително, безвъзмездно право на ползване на публикуваното съдържанието на територията на Европейския Съюз. Това право включва право на под-лицензиране и прехвърляне.

Под “ползване” имаме предвид използване, излагане, разпространяване, променяне, превеждане, преформатиране, включване в реклами и други работи, популяризиране, създаване на производни.

Вие ни давате право да използваме Вашето име или потребителско име, което представяте във връзка с Вашето Съдържание. Вие безвъзвратно се отказвате от всякакви твърдения и претенции към морални права срещу нас или заведени срещу нас, трети лица или нашите и техните потребители във връзка с Вашето Съдържание.

Собственост на съдържанието

В отношенията между Вас и ELI.BG, Вие сте собственик на Вашето Съдържание. Ние притежаваме Съдържанието на ELI.BG, включително, но не само визуален интерфейс, интерактивни функции, графики, дизайн, компилации, например (но без да се ограничава до) нашата база данни с потребителско съдържание и друго съдържание на Уебсайта и Мобилното Приложение, компютърен код, продукти, софтуер, средно аритметични оценки на потребителското мнение и всички други елементи и компоненти от Уебсайта И Мобилното Приложение, с изключение на Потребителското Съдържание и Съдържанието на трети страни. Също така притежаваме авторските права, търговски марки, търговски наименования и други права на интелектуалната собственост (“Права на ИС”), свързани със Съдържанието на ELI.BG, Уебсайта и Мобилното Приложение. Това означава, че не може да променяте, възпроизвеждате, разпространявате, създавате производни работи или адаптации, показвате публично или да използвате по какъвто и да е начин Съдържанието на ELI.BG, изцяло или частично, освен ако не е изрично разрешено от нас.

Премахване на Съдържание

Запазваме правото си, по всяко време и без известие, да премахнем, блокираме или забраним, по наша преценка, съдържание, което, по една или друга причина считаме за нежелателно, за опасно спрямо Услугите или нашите Потребители или в нарушение на тези Условия.

9. ОГРАНИЧЕНИЯ

Без да се ограничава общия характер на тези Условия, при използване на Услугите, Вие изрично се съгласявате да не публикувате или предавате съдържание (включително рецензии) и да не извършвате дейности, които, по наше усмотрение:

i. Нарушават нашите Указания за Съдържанието, като например, писането на фалшиви или клеветнически рецензии, обменяне/разменяне на рецензии с други потребители или заплащането на някой за написването или изтриването на дадена рецензия;

ii. Нарушават права на трети страни, включително авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна, морално право, поверителност, право на публичност, или всяка друга интелектуална собственост или право на собственост;

iii. Нарушават тези Условия;

iv. Нарушават което и да е приложимо право;

v. Заплашват, вредят, тормозят други или насърчават дискриминация;

vi. Насърчават нечии бизнес или друго търговско предприятие или събитие, или използване, по друг начин, на Уебсайта и/или Мобилното Приложение за търговски цели;

vii. Участват в спам на ключови думи или по друг начин се опитват да манипулират резултатите от търсенето на или в Уебсайта и/или Мобилното Приложение;

viii. Изискват личната информация на малолетни и непълнолетни лица или представят или предават порнография.

Освен това Потребителят се съгласява да не:

i. Модифицира, адаптира, присвоява, възпроизвежда, разпространява, превежда, създава производни, показва публично, продава, разменя или по какъвто и да е начин възползва от Уебсайта или Мобилното Приложение или съдържанието му;

ii. Използва каквито и да било роботи, паяци, приложения за търсене в или извличане на Уебсайта или Мобилното Приложение;

iii. Прави опити за реконструкция на част(и) от Уебсайта или Мобилното Приложение;

iv. Премахва или променя всякакви известия за Права на ИС, които могат да бъдат видени в части от Уебсайта или Мобилното Приложение или всякакви материали, принтирани или изкопирани от Уебсайта или Мобилното Приложение;

v. Записва, обработва или извлича данни за други Потребители;

vi. Опитва да получи непозволен достъп до Уебсайта или Мобилното Приложение, Потребителските Профили, компютърните системи или мрежи, свързани с Уебсайта или Мобилното Приложение, чрез хакване, извличане на пароли или други методи;

vii. Използва Уебсайта, Мобилното Приложение или всякакво Съдържание за да предава компютърни вируси, червеи, троянски коне и други подобни, които биха могли да бъдат от разрушително естество. (заедно наричани “Вируси”).

Когато определено действие не е изрично упоменато в настоящата клауза, но явно нарушава правилата на Чл. 9, то тя следва да се тълкува разширително в полза на ELI.BG, като това действие следва да се счита за включено в настоящата клауза.

10. УЕБСАЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Услугите могат да съдържат, или можете да бъдете пренасочени от Уебсайта или Мобилното Приложение до, линкове към уебсайтове на трети страни (“Уебсайтове на Трети Страни”), както и статии, снимки, текст, графики, картинки, дизайни, музика, звук, видео, информация, приложения, софтуер и друго Съдържание, притежавано от или произтичащо от трети страни (“Съдържание на Трети Страни”). Такива Уебсайтове на Трети Страни и Съдържание на Трети Страни не са изследвани, наблюдавани или проверени за точност, целесъобразност, безопасност или пълнота от ELI.BG и ELI.BG не носи отговорност за такива Уебсайтове на Трети Страни, достъпни чрез Уебсайта или Мобилното Приложение или всякакво Съдържание на Трети Страни, публикувано на, достъпно чрез или инсталирано от Уебсайта или Мобилното Приложение.

Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност за достъпа до или Съдържанието на Трети Страни на такива Уебсайтове на Трети Страни. Използването на Уебсайтове на Трети Страни е изцяло на ваша отговорност.

11. РЕКЛАМА

Услугите могат да бъдат подпомагани от рекламни приходи и могат да показват реклами и промоции.

Части от Уебсайта или Мобилното Приложение могат да съдържат такава рекламна информация, рекламни материали или друг материал, предоставен на ELI.BG от трети страни. Отговорността, че материалите, предоставени за включване на Уебсайта или Мобилното Приложение, са в съответствие с приложимото международно и национално законодателство, е върху страната, която предоставя информацията/материала. Кореспонденцията и деловите отношения с, както и участието в промоции на, рекламодатели, различни от ELI.BG, намерени на или достъпни чрез Уебсайта и/или Мобилното Приложение, включително плащания и доставка на свързаните с тях стоки или услуги, както и всички други правила, условия декларации или гаранции, свързани с такива дейности, следва да са единствено между Вас и тези рекламодатели. ELI.BG не носи отговорност за каквато и да било грешка, пропуск, неточност в рекламните материали или каквато и да било загуба или повреда, настъпила в резултат на тези дейности или като резултат от наличието на такива други рекламодатели на Уебсайта или Мобилното Приложение.

12. ОБРАТНА ВРЪЗКА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОДОБРЕНИЯ

Изпращайки ни идеи, предложения, документи или препоръки (“Обратна Връзка”), се съгласявате, че: (i) Обратната Връзка не съдържа конфиденциалната или поверителната информация на трети страни, (ii) нямаме пряко или косвено задължение за запазване на поверителността на такава Обратна Връзка, (iii) може да сме получили подобна Обратна Връзка, която е взета под внимание или е в процес на разработка, и (iv) ни предоставяте неотменимо, неизключително, безвъзмездно, постоянно право за ползване, промяна, изготвяне на производни, публикуване, разпространяване и сублицензиране на такава Обратната Връзка и вие безвъзвратно се отказвате, от всякакви претенции и твърдения за морални права срещу ELI.BG и неговите Потребители, съдържащи се в такава Обратна Връзка.

13. ПЛАЩАНИЯ

Плащането се извършва единствено с наложен платеж. Всички, направени през Уебсайта или Мобилното Приложение се обработват с помощта на сигурен портал за онлайн плащания (Secure Socket Layer (SSL) който криптира данните Ви в защитена хостинг среда.

Всички цени, публикувани на сайта, са с включено ДДС.

14. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Ваша отговорност е да поддържате поверителността на Вашето потребителско име, парола и Потребителския Ви Профил, както и действията, извършени от и във Потребителския Ви Профил. Вие се съгласявате да предпазвате и защитавате нас, нашите лицензодатели, лицензополучатели, дистрибутори, агенти, представители и други оторизирани потребители, както и и търговците на дребно, дистрибуторите, доставчиците и доставчиците на услуги на гореспоменатите лица, както и техните директори, собственици, служители, агенти, представители и правоприемници от и срещу всякакви и всички загуби, щети, отговорност и разходи (Включително разходи за постигане на споразумения и всякакви правни или други такси и разходи за разследване или защита на всякакви действия), направени от гореспоменатите, във връзка с всякакви искове, произтичащи от каквото и да е нарушение на настоящите Условия от Ваша страна или претенции, произтичащи от Вашето използване на Уебсайта, Мобилното Приложение и/или Вашия Потребителски Профил. Вие се съгласявате да съдействате за нашата защита по всякакви искове. Запазваме правото си, за наша сметка, да наемем отделен адвокат и да поемем изключителната защита и контрол върху всеки въпрос, предмет на обезщетение от Вас. Ще използваме подходящите усилия за да Ви уведомим за всеки такъв иск, действие или производство.

15. ОТКАЗ ОТ ПОЕМАНЕ НА ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ УСЛУГИТЕ ДОСТЪПНИ НA ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА ИЛИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ТАКИВА, КАКВИТО СА” И „ТАКИВА, КАКВИТО СА ДОСТЪПНИ”. ДО НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН, КОЯТО Е ПОЗВОЛЕНА СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, "БиоФам" ЕООД СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ВМЕТНАТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ТОВА, ЧЕ: (I) УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ НA ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА ИЛИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ, МОГАТ ДА БЪДАТ ТЪРГУВАНИ ИЛИ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, (II) УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ОТ ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА ИЛИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ, ЩЕ ДЕЙСТВАТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ И ГРЕШКИ, (III) ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, (IV) НЯМА БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, ВСЛЕДСТВИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ТРЕТИ ЛИЦА, (V) ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ ЗА СИГУРНОСТ ЩЕ БЪДАТ ДОСТАТЪЧНИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ И ТЕХНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, И (VI) ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЕРНОСТТА, ТОЧНОСТТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА, НЯМА ДА НАСТЪПИ ЗАГУБА НА ДАННИ, СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ.

"БиоФам" ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ, АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ, СМЪРТ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛИ МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ, ПОЛУЧЕНИ В СЛЕДСТВИЕ НА ИЗПОЛВАНЕ НА ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА ИЛИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ. ВСЯКАКВО ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, Е ИЗЦЯЛО НА ОТГОВОРНОСТТА НА ПОЛЗВАТЕЛЯ.

СВАЛЯНЕТО ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, СЕ ПРАВИ ПО ВАША ПРЕЦЕНКА И НА ВАША ОТГОВОРНОСТ. ВИЕ НОСИТЕ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ПОВРЕДИ НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР, ТЕЛЕФОН, ТАБЛЕТ ИЛИ ДРУГО УСТРОЙСТВО ИЛИ ЗА ЗАГУБАТА НА ДАННИ, ПРИЧИНА ЗА КОЯТО Е СВАЛЯНЕТО НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ. ELI.BG НЯМА ДА БЪДЕ СТРАНА ИЛИ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ, ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН, ЗА НАБЛЮДАВАНЕТО НА СДЕЛКИ МЕЖДУ ВАС И ТРЕТИ СТРАНИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ НА ELI.BG. ВИЕ НОСИТЕ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА КОМУНИКАЦИЯТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ И С ДРУГИ ЛИЦА, С КОИТО КОМУНИКИРАТЕ ИЛИ ОБЩУВАТЕ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ. КОМУНИКАЦИЯТА С ELI.BG, ПИСМЕНА ИЛИ УСТНА, ВЪВ ВРЪЗКА, ЧРЕЗ ИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ НЕ СЛЕДВА ДА СЪЗДАВА КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. ОСВЕН АКО ИЗРИЧНО НЕ СТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПИСМЕНО, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, НЯМА ДА УПОТРЕБЯВАТЕ НИКОЯ ТЪРГОВСКА МАРКА, ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ ЛОГО НА КОЕТО И ДА Е ДРУЖЕСТВО ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО НАЧИН, КОЙТО МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ОБЪРКВАНЕ ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТТА НА ТАКИВА МАРКИ, ИМЕНА ИЛИ ЛОГА.

ELI.BG НЕ ПРАВИ ОБЕЩАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАКВИТО И ДА Е ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ВИДЕНИ НА УЕБСАЙТА ИЛИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИТЕ. ELI.BG НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ОТ ТЯХНО ДЕЙСТВИЕ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ, ВКЛЮЧВАЩО, НАПРИМЕР, АКО ДРУГ ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ БИЗНЕС ЗЛОУПОТРЕБИ С ВАШЕТО СЪДЪРЖАНИЕ, ИДЕНТИЧНОСТ ИЛИ ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ АКО ИМАТЕ НЕГАТИВНО ПРЕЖИВЯВАНЕ НА УЕБСАЙТА ИЛИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ.

КУПУВАНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА ИЛИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ СЕ ПРАВИ ПО ВАША ПРЕЦЕНКА И РИСК.

ELI.BG НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА (I) НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, (II) ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЗАГУБИ, (III) ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТ, (IV) ВРЕДИ НА РЕПУТАЦИЯТА ИЛИ (V) ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДАННИ.

16. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Вие се съгласявате че всякакви и всички спорове и искове, произтичащи от или във връзка с настоящите Условия, Уебсайта, Мобилното Приложение или Услугите следва да бъдат решавани поотделно, без да се прибягва до каквато и да е форма на колективен иск.

Всякакви и всички искове, съдебни решения и присъди следва да бъдат ограничени до паричната стойност заплатена от Вас на ELI.BG за достъп до Уебсайта, Мобилното Приложение и Услугите, но в никакъв случай адвокатски разноски; и при никакви обстоятелства не можете да получите обезщетение за, и всеки Потребител се отказва от правото си да претендира, наказателни, случайни, последващи или други вреди, освен на стойността, заплатена за ползване Услугите на ELI.BG.

Настоящите Условия, както и всякакви права и задължения във връзка с тях, се уреждат съгласно българското право. Всякакви спорове между Страните, произтичащи от този Договор ще бъдат разглеждани и решавани от компетентния български съд.

Купувачът има право да се възползва от системата за Алтернативно Разрешаване на Спорове на Еропейския Съюз. Повече информация може да бъде намерена тук (http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_bul_bg.htm).

В случай на спор относно услуги или продукти, закупени през сайта, потребителят може да потърси разрешаване на спора на Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG).

17. ДЕЛИМОСТ

Ако част от тези Условия бъдат намерени за незаконни, невалидни или по каквато и да било причина неприложими, то тази част следва да се счита за отделена от останалите Условия и не следва да се отрази на валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ

i. Можете да прекратите Условията по всяко време, като затворите Потребителския си Профил, спрете да използвате Уебсайта и Мобилното Приложение или предоставите на ELI.BG известие за прекратяване.

ii. Можем да затворим Вашия Потребителски Профил, да преустановим възможността Ви да използвате части от Уебсайта и Мобилното Приложение и/или да Ви забраним изцяло достъпа до Услугите, с или без причина, без известие или каквато и да е отговорност. Такова действие би Ви попречило да имате достъп до Уебсайта, Мобилното Приложение, Вашето Съдържание, Съдържанието на ELI.BG и/или друга свързана информация.

iii. В случай на каквото и да е прекратяване на настоящите Условия, независимо дали от Вас или от нас, разпоредбите на Раздели 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 ще продължат да важат в пълна сила, включително и правото ни да използваме Вашето Съдържание, съгласно Чл.9.

19. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

i. Запазваме правото си да изменяме, актуализираме или спираме Уебсайта и/или Мобилното приложение, по наше усмотрение, с или без причина, и без известие или отговорност.

ii. Може да Ви изпращаме известия, включително такива касаещи промени по Условията, чрез имейл или чрез Уебсайта и/или Мобилното Приложение

iii. Освен ако не е посочено друго в Чл.10 по-горе, нищо в настоящите Условия не следва да се счита, нито е предназначено, да предоставя права или мерки за защита на трети лица.

iv. Условията съдържат цялото споразумение между Вас и ELI.BG относно използването на Уебсайта и Мобилното Приложение.

v. Ако някоя разпоредба от Условията се окаже неизпълнима или невалидна, то тогава само тази разпоредба следва да бъде променена, така че да отразява волята на страните, или премахната, така че Условията да продължат да важат в пълна сила.

vi. Заглавията на разделите в настоящите Условия са единствено за удобство и не следва да имат каквото и да било правно или договорно действие.

20. КОНТАКТ

За да зададете въпрос, да изпратите оплакване във връзка с Уебсайта, Мобилното Приложение или Услугите на ELI.BG или за да получите повече информация относно Услугите, моля свържете се с ELI.BG по един от следните начини:

Адрес:

България, област София (столица), община Столична, гр. София 1612, ул. Юнак №11-13, ет.2, счетоводна къща Сисизар

E-mail:

[email protected]

Телефон:

 +359 879 333 240